synchroon coachen, Vincent Klabbers

Synchroon coachen is een vorm van beeldbegeleiding waarbij de beeldcoach direct kan reageren op het onderwijsgedrag van de leerkracht. Terwijl de leerkracht les geeft, draagt hij een oortje en een dasspeltmicrofoon waarmee hij direct in contact staat met de coach. In de hoek van het leslokaal staat een statief met daarop een IP-camera. Via zendertjes ontvangt de beeldcoach beeld en geluid en kan hij de les op afstand volgen. De beeldcoach kan de camera besturen en zo het gehele lokaal overzien.
Synchroon coachen is een methodiek waarbij de leerkracht direct feedback krijgt tijdens het lesgeven. Dat betekent dat de leerkracht direct ondersteuning krijgt en het eigen onderwijsgedrag bij kan sturen en effectiever kan maken. De leerkracht ervaart onmiddellijk het effect van interventies die hij toepast en dit is bijzonder leerzaam.

Synchroon coachen, workshop, Vincent Klabbers
Synchroon coachen, Conpas, gesloten vorm

Er bestaat ook een gesloten vorm van synchroon coachen waarbij de coach gebruik maakt van vaste trefwoorden (keywords). Omdat de coach niet hoeft te spreken maar slechts tekstknoppen indrukt, kan de coach in het leslokaal aanwezig zijn. Deze vorm van coachen is technisch eenvoudiger en vraagt minder van de coach. De inhoud van de interventies ligt immers vooraf vast. Op de foto zie je een beeldscherm met daarop knoppen met trefwoorden.

Open vorm

  • De beeldcoach zit in een aparte ruime naast de lesruimte.

  • De leerkracht draagt een oortje en een dasspeltmicrofoon.

  • De beeldcoach volgt de les op een beeldscherm van een laptop en via een hoofdtelefoon.

  • De beeldcoach geeft aanwijzingen door deze in te spreken in een microfoon.

Gesloten vorm

  • De beeldcoach zit in de lesruimte

  • De leerkracht draagt een oortje

  • De beeldcoach volgt de les door aanwezig te zijn in het leslokaal

  • De beeldcoach geeft aanwijzingen door het indrukken van knoppen die gekoppeld zijn aan vaste audiobestanden. De aanwijzingen zijn dikwijls niet groter dan een of twee trefwoorden.