Schoolontwikkeling met beeldbegeleiding, Het Palet, Vincent Klabbers

Samen met collega’s kijken naar filmbeelden van lesmomenten brengt leerkrachten bij elkaar rondom de inhoud van het vak. Het zorgt er voor dat gesprekken over het handelen in de klas altijd gebeuren op basis van zuivere waarnemingen. Dus met de voeten op de grond. Met filmbeelden kun je immers terug kijken en luisteren naar de relatie tussen leerkrachtinterventies en het leergedrag van kinderen. Wat is effectief? Waarmee zijn kinderen echt geholpen of welke handelingsalternatieven kunnen we samen bedenken? Dat zijn vragen die het vakmanschap van leerkrachten echt helpen ontwikkelen.

  • Oog krijgen voor het vakmanschap van collega’s

  • Handelen in de klas staat centraal

  • Genieten van je vak zorgt voor persoonlijke groei.

Op basisschool Het Palet in Hapert is de schoolontwikkeling op het gebied van rekenen-wiskunde afgesloten met een fotoboek. Hierin staan foto’s en beschrijvingen van krachtige rekenlessen.

Bij schoolontwikkeling met beeldbegeleiding is het gebruik van foto’s en film essentieel in alle fases van het ontwikkeltraject. Dit maakt gesprekken over onderwijs concreet en effectief. Het bekijken van fragmenten uit een les van een collega gebeurt steeds vanuit een positieve houding. Wat zie je waarover je tevreden bent? Welk gedrag van de leerkracht heeft een positief effect op het leergedrag van kinderen? Het is opvallend hoeveel leerkrachten leren door te kijken naar de sterke kanten van het vakmanschap van collega’s.

De leerkracht die beeld inbrengt, heeft als voorbereiding hierop een of enkele korte filmfragmenten geselecteerd. Deze fragmenten passen bij de leer- of ontwikkelvraag die de leerkracht voor zichzelf heeft bepaald. Het gesprek dat volgt, staat in dienst van de leerkracht die de beurt heeft.

Bij schoolontwikkelingen met beeldbegeleiding worden 2 werkvormen gehanteerd:

  • Tijdens plenaire bijeenkomsten geeft de trainer informatie over de inhoud van de schoolontwikkeling. Ook is hij rolmodel in het kijken naar filmfragmenten door te benoemen welk vakmanschap waarneembaar is.
  • Tijdens intervisiebijeenkomsten bespreken leerkrachten in kleine groepen de opnames uit de eigen onderwijspraktijk.