Project Description

Basiscommunicatie beeldbegeleiding, SVIB

Kijkwijzers kunnen dienen als gereedschap tijdens een coachgesprek. Het zijn over het algemeen lijstjes met trefwoorden over een aspect van het onderwijs. Een enkele keer is een kijkwijzer een schema of model. Tijdens de intake maar ook daarna kan een kijkwijzer de coachee helpen om de leervraag klein te maken of een volgorde vast te stellen van de aspecten waaraan de coachee wil werken.
De onderstaande kijkwijzers zijn vernieuwd en met bronvermelding vrij te gebruiken.

Kijkwijzer Handelingscategorieën
Kijkwijzer Handelingscategorieën met toelichting
Kijkwijzer Leerkrachtcommunicatie
Kijkwijzer Leerkrachtcommunicatie met toelichting