Beeldbegeleiding als opleidingsdidactiek is ontwikkeld op Hogeschool de Kempel in Helmond. In deze didactiek staat het handelen van de (aanstaande) leraar centraal. Filmbeelden uit de stagepraktijk vormen de basis voor reflectie op het eigen handelen en voor verdere professionalisering. De methodiek beeldbegeleiding wordt ingezet bij enkele studieonderdelen in het derde en vierde studiejaar. Dit geldt voor het aanbod én voor de toestvorm. Deze innovatie van het curriculum is doorgevoerd met als doel het eigenaarschap van studenten te vergroten en de koppeling tussen theorie en praktijk te versterken.

Leraar24
Start de video en je krijgt een indruk van de wijze waarop vierdejaars studenten beeldbegeleiding inzetten tijdens hun studie.

Vierdejaars studenten zeggen

Het analyseren van filmbeelden van mijn lessen heeft voor mij veel meer betekenis dan het schrijven van een dik verslag.

Het is net alsof je bij elkaar op stagebezoek komt.

Ik ben me meer bewust geworden van wat ik allemaal goed doe.

Derdejaars studenten reflecteren op hun handelen op basis van filmbeelden uit de onderwijspraktijk.

PABO, rekenen-wiskunde, beeldbegeleiding als opleidingsdidactiek, keuzetraject rekenen-wiskunde, hogeschool de Kempel

Plenaire lessen

 

Vierdejaars studenten analyseren filmbeelden van rekenlessen uit de eigen stagepraktijk. De docent stelt vragen en verwijst naar het filmbeeld. Tijdens de plenaire lessen leren de studenten hoe zij de intervisie met filmbeelden effectief kunnen maken.

Beeldbegeleiding, intervisie, Rekenonderwijs, PABO, Hogeschool de Kempel

Intervisiegroepen

 

Om de beurt brengen studenten filmfragmenten in die gemaakt zijn in de stageklas. De studenten benoemen allereerst wat zij horen en zien en vooral wat er sterk is aan het handelen van de student die de beurt heeft. Een persoonlijke leervraag over rekenonderwijs is leidraad in iedere gesprek.

Sterke feedback van studenten
2015-2016

Mike en Luuk kijken terug
2016-2017

intervisie en de toetsvorm
2016-2017