Kijken met kinderen, Vincent Klabbers, groepshandelingsplan
Beter Begeleiden, Kijken met kinderen

V. Klabbers
Beeldbegeleiding als basis voor een  groepshandelingsplan
Beter Begeleiden, januari 2018

Kijken met kinderen is een krachtige aanpak voor het ontwikkelen van leer-werkgedrag van een hele groep kinderen. Het is een groeps-handelingsplan 3.0 waarin kinderen in hoge mate eigenaar zijn van het leerproces. Dit is een van de redenen waarom kijken met kinderen zo succesvol is.
Bij deze benadering kijken kinderen terug naar zichzelf in leer- werksituaties. Als beeldbegeleider leer je de kinderen om te reflecteren op hun handelen op basis van waarnemingen.

Wanneer je wilt leren om een groep kinderen op deze manier te begeleiden, kun je een cursus volgen. Schrijf je in. Veel collega’s zijn je al voor gegaan.

Kijken met kinderen is een nieuwe toepassing van de methodiek beeldbegeleiding. Bij deze aanpak formuleren kinderen persoonlijke leervragen die aansluiten bij een ontwikkelvraag op groepsniveau. Zo ontstaat een groepshandelingsplan voor de hele groep met aandacht voor individuele leerbehoeften. Kinderen leren door samen te kijken naar beeldopnames en hierop samen te reflecteren. De kinderen zijn in hoge mate eigenaar van hun eigen leerproces. Dit is een van de redenen waarom Kijken met kinderen in praktijk zo effectief is.

Een traject Kijken met kinderen is een handelingsplan voor de hele groep. De kinderen zijn in hoge mate eigenaar van dit traject. Ze formuleren leerdoelen en bekijken filmopnames waarop het leergedrag van de kinderen zelf zichtbaar is. De leerkracht of beeldbegeleider ondersteunt dit. In een traject Kijken met kinderen leert de beeldbegeleider aan kinderen om heel nauwkeurig te kijken en luisteren naar filmfragmenten.

De cursus Kijken met kinderen is een vervolgcursus op de basisopleiding beeldbegeleiding. Vincent Klabbers heeft deze cursus ontwikkeld en is de docent. Hij is verbonden aan Hogeschool de Kempel als docent beeldbegeleiding en docent rekenen-wiskunde.
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van ieder 3 uur. Tijdens de eerste bijeenkomst krijg je informatie over de structuur van een traject Kijken met kinderen. Ook analyseren we beelden van trajecten die met de camera zijn vastgelegd. De drie bijeenkomsten die hierop volgen, bespreken we beelden uit trajecten die door de deelnemers gedurende de looptijd van de cursus worden uitgevoerd. De afgelopen jaren hebben al veel collega’s deelgenomen aan deze cursus. Ze waren voornamelijk werkzaam als leraar basisonderwijs, als ambulant begeleider of als intern begeleider.

Wanneer u wilt deelnemen aan een cursus Kijken met kinderen kan dit door u in te schrijven via de website van Hogeschool De Kempel.

Bij maatwerk bepalen we in overleg de locatie en de data waarop bijeenkomsten worden gepland.
De cursusprijs is bij maatwerk afhankelijk van de gemaakte afspraken. Neem hierover gerust contact op met Vincent Klabbers.

Het is mogelijk om een workshop aan te vragen over Kijken met kinderen. Deelnemers krijgen dan een goede indruk van deze werkwijze. Wanneer daarna besloten wordt tot het volgen van een cursus, kan worden volstaan met een kortere versie. Neem hierover gerust contact op met Vincent Klabbers.

Kijken met kinderen
Klik op onderstaande foto en bekijk een voorbeeld

Kijken met kinderen, beeldbegeleiding, beeldcoaching, Vincent Klabbers

Deelnemers aan het woord

De cursus Kijken met Kinderen is voor mij een krachtig vervolg op de basisopleiding beeldbegeleiding.

Vincent Klabbers is in staat om de leervragen van deelnemers met elkaar te verbinden.

Nu kan ik de methodiek van Beeldbegeleiding benutten voor een hele groep kinderen.

Stel je vraag

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Cursusaanbod KMK
Inschrijfformulier KMK

De kinderen kijken terug naar de les van gisteren. Wat zien we? Wat horen we? Wat is van belang voor de manier waarop we samenwerken? 

Wat zie ik, wat hoor ik

Sanne heeft genoteerd wat ze heeft gezien en wat ze heeft gehoord.

Kijken met kinderen, kleuters, Vincent Klabbers

Kleuters bekijken filmbeelden van het opruimen van materiaal na de werkles.