oorZullen we het gesprek afronden, vroeg ik aan Marianne. Of wil je nog een ander filmfragment laten zien? Nee, zei Marianne, maar de toon waarop zei dit zei, paste niet bij wát ze zei. Ik liet een stilte vallen. Daarna vertelde Marianne dat ze nog wel een fragment had waarop je goed kon zien hoe……
We hebben dit fragment bekeken en besproken en daarna de beurt afgesloten met een goed gevoel.

Dit heb ik vaker meegemaakt. Je vraagt als coach of een beurt kan worden afgesloten en er volgt een ja met een intonatie die verraadt dat  je niet het juiste antwoord hebt gekregen. Een goede coach hoort dit en ziet dit. Een moment van stilte geeft dikwijls genoeg ruimte om opnieuw af te stemmen.