picto 288 288Soms is het wenselijk dat je als coach informatie geeft. Je neemt dan leiding en dat is goed. Let er wel op dat het compenseren bondig gebeurt en dat jij als spreker volgbaar blijft. Na het compenseren geef je het woord en het eigenaarschap van het traject weer terug. Dat kan door stil te staan bij de inhoud van wat je hebt gezegd en door hierover een vraag te stellen.

Je hebt bijvoorbeeld enkele handelingsalternatieven genoemd en je hebt gezien dat die ander instemmend heeft geknikt. Je zegt dan: Ik zie dat je knikt. Wil je vertellen welk van de handelingsalternatieven die ik heb genoemd, voor jou het meest waardevol is. Vraag vervolgens door op de werkende bestanddelen van de genoemde handeling. De leerkracht reflecteert en het compenseren is over gegaan in activeren.