beeldcoach, beeldbegeleiding, borgen, pedagogisch klimaatVandaag heb ik een traject afgerond met een leerkracht basisonderwijs. De leervraag had betrekking op het pedagogisch klimaat. In het beeldmateriaal zagen we steeds nieuwe grote en kleine voorbeelden van interventies die een bijdrage kunnen leveren aan een gezond pedagogisch klimaat. We hebben iedere nieuwe interventie van een label voorzien en een plaats gegeven ten opzichte van de al verzamelde interventies. 

Zo ontstond een boom met takken en zijtakken. De leerkracht tekende en beschreef steeds een stukje van de boom en begon daarbij steeds vrolijker te kijken. Deze pedagogische boom is een krachtige metafoor geworden waarmee het leerresultaat van een traject beeldbegeleiding geborgd is. In de eindevaluatie schreef deze leerkracht over een versterkt competentiegevoel en over hoe ze meer bewust bekwaam is geworden. Ook noemde zij haar trots op de boom die voorlopig door zal blijven groeien.