Beeldbegeleiding is een krachtige manier van coachen. Het doel is om leerkrachten meer bewust bekwaam te maken. Filmbeelden van de eigen onderwijspraktijk vormen de basis bij het reflecteren op het eigen handelen. Je leert hierdoor wat het effect is van jouw handelen op leerlingen of (aanstaande) leraren.

De methodiek beeldbegeleiding is ontstaan vanuit Video Hometraining. Er kwam een vertaling voor het onderwijs onder de naam School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Dit was en is een vorm van coachen waarbij één (aanstaande) leerkracht begeleid wordt door een beeldbegeleider. Sinds 2013 is de beroepsvereniging voor beeldbegeleiders (LBBB) aangesloten bij de koepelorganisatie LBBO.

Tijdens de basisopleiding beeldbegeleiding leer je om als beeldcoach begeleiding te geven aan één (aanstaande) leerkracht. Inmiddels zijn nieuwe toepassingen van beeldbegeleiding ontwikkeld die het mogelijk maken om beeldbegeleiding in te zetten voor groepen van (aanstaande) leraren en zelfs voor groepen kinderen. Deze website biedt informatie over toepassingen van beeldbegeleiding met groepen en over mogelijkheden om jezelf hierin als beeldbegeleider te scholen.

Beeldbegeleiding, beeldcoach, nascholing, training, Hogeschool de Kempel,

Coachen van één (aanstaande) leraar door de beeldbegeleider. 

Een traject beeldbegeleiding bestaat meestal uit een intakegesprek, 3 beeldopnames en 3 gesprekken. De coachee bepaalt een leervraag en de coach sluit hier op aan. 

De (aanstaande) leraar ontvangt coaching terwijl hij/zij onderwijs verzorgt. Via een oortje ontvangt de leraar aanwijzingen voor het handelen in de klas. De coach aanwezig in een ruimte naast het leslokaal en ziet en hoort via een camera wat er in het lokaal gebeurt. Via een microfoon geeft de coach aanwijzingen. 

Tijdens het observeren van de les heeft de begeleider enkele opnames gameet. Dit kan een stukje video zijn  gemaakt met een iPad maar een enkele foto kan ook een start zijn van beeldbereiding. De beeldbegeleiding in de stage kan ook vorm krijgen door enkele keren een opname te maken van de gehele les. In dat geval beweegt de begeleiding in de richting van A1.

Coaching van een groep kinderen of (aanstaande) leraren. Afhankelijk van de gekozen vorm vindt de coaching plaats op de basisschool of de Pabo.

Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here

Opleiding of training van een (aanstaande) beeldbegeleider. De opleidingsdoelen zijn gericht op het uitoefenen van onder A en B genoemde toepassingen van de methodiek beeldbegeleiding.

Het is wenselijk om te werken in groepen en groepjes. 

Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Beeldbegeleiding als opleidingsdidactiek
Kijken met kinderen, Beeldcoaching, beeldbegeleiding, peerfeedback, Vincent Klabbers, videobeelden,

Publicaties over beeldbegeleiding

De methodiek beeldbegeleiding is oorspronkelijk ontwikkeld voor het individueel coachen van leerkrachten. De afgelopen 15 jaar heb ik gewerk aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen van beeldbegeleiding. Om de kennis hierover te delen heb ik enkele artikelen geschreven waar je via deze website toegang toe hebt. Ook kun je aanvragen indienen voor begeleiding of deelname aan trainingen.

Vincent Klabbers

Lees een artikel

Stel je vraag

    Om spam te voorkomen vragen we u de
    onderstaande code over te typen.

    captcha

    Hogeschool de Kempel, Vincent Klabbers, beeldcoach